Veised

Sentafarm Oü kasvatab puhtatõulisi Aberdeen-Angus tõugu veiseid. Pärit on see veisetõug Põhja-Sotimaalt Aberdiini ja Anguse krahvkonnast. 50 aasta jooksul arenes aga üheks levinumaks lihaveiste tõuks maailmas. Praegu arvuliselt suurim lihaveiste tõug USA-s ja Argentiinas. I tõuraamat alates aastast 1862. Aberdiin-Angused on keskmise suurusega, pika kerega, sarvedeta suhteliselt kõrged loomad. Värvuselt mustad aga esineb ka punast värvi. Kasutatakse laialdaselt ristamisel liha kvaliteedi ja piimaanni parandamiseks. Poegimine suhteliselt kerge. Sünnikaal 35-38 kg, täiskasvanud loomade kaal lehmadel 550-750 kg, härgadel 850-900 kg ja pullidel kuni 1000 kg. Rümbasaagis kuni 60%.

Väga paljude maailmas kasvatatavate lihaveisetõugude hulgast paistab Aberdiin-Angus silma eriti kõrge lihakvaliteedi poolest. Millest see tuleneb?

 

Lihaveiste pidamine. Veiseid peetakse suviti karjadena, kus on ca 45 põhikarja lehma (ammlehma). Ühe veise kohta peab olema 1 ha looduslikku karjamaad või 0,5 ha kultuurkarjamaad. Ammlehmadele lisanduvad kevadel aprillis-mais sündivad vasikad, neile tuleb arvestada 0,2 ha karjamaad, seega kokku ühe karja pidamiseks on vaja ca 50 ha loodulikku karjamaad koos väikeste metsa- ja võsatukkadega. Karjal peab olema kerge laut või varjualune(söötmiskoht). Veiseid ei söödeta aga laudas vaid karjamaal või jalutusalal.  Tootmishooned lihaveistele ei pruugi olla kapitaalsed.