Kontakt
Uudised
Farmist
Veised
ENG
RUS
   

 

 


 
 

OÜ Sentafarm on alates 2004.aastast rajanud ja arendanud  Aberdeen-Angus tõugu lihaveiste  farmi. Aastatega on jõutud osta ja kasvatada tõupuhas põhikari, see on 135 ammlehma. Aastate jooksul on ostetud tiineid mullikaid Rootsist, Ungarist  ja Sveitsist. Sugupullid on ostetud samuti Rootsist ja Sveitsist. Ammlehmad on kolmes eraldi karjas. Kuna alustasime nn. "tühjalt kohalt", ei ole meie karjades ristandeid.

 

Ehitatud on uued kaasaegsed kerglaudad koos küünide ja söötmiskohtadega, nuumloomade laut ja üle 1000 rullii mahutav heinaküün. Tundule, farmi keskusse, on ehitatud ka tehnikakuur. Soetatud on farmi pidamiseks vajalik tehnika. Rajatud on üle 15 km karjaaedu.

 

Kaasaegse lihaveiste farmi rajamine ei ole odav, aastatega on investeeritud ligi 1 milj. eurot. Selle hulgas on omanike (Katrin ja Enn Noorkõiv, võrdsetes osades) rahad, pangalaenud, ERDF vahendid ja PRIA kaudu saadud toetused.

 

OÜ Sentafarmi osakapital on 42 182 eurot (660 004 krooni).

Järgnevate aastate  jooksul on plaanis jätkata hoonete ehitusega ning tehnika soetamisega. Lisaks ostetud tehnikale tuleb soetada talvesööda varumise tehnika. Talvesöödaks kulub praegu ligi 3000 rulli silo ja heina.

 

Mõniste maad, niidud ja künkad, on eriti sobivad lihaveiste pidamiseks. Sellest tulenevalt on plaan veiste arvu suurendada.

 

Noorpullide müük lihaks on pidev ning toimib läbi MTÜ Liivimaa Lihaveis ning OÜ Nordic Beef. Sentafarm omab neis osalust nii otseselt kui omanike kaudu. Lehmmullikad jäävad oma karjade täienduseks või müüakse elusloomadeks teistele farmidele.

 

Lisaks loomakasvatusele osutab OÜ Sentafarm ka muid lihaveiste kasvatusega seotud teenuseid nagu konsultatsioonid ja  koolitusreisid.

OÜ Sentafarm on Eesti Lihaveise Kasvatajate Seltsi liige.

 

       SENTAFARM OÜ  Mõniste vald, Võrumaa 66014   
Tagasi Prindi Soodsad kodulehed