Kontakt
Uudised
Farmist
Veised
ENG
RUS
   

 

 


 
 

 

September 2016

Farmi jõudis uus eelmisest võimsam traktor koos esilaaduriga.

Juuni 2016

Enne heinaaega jõudis kohale toetuse  abil ostetud niiduk.

Aprill 2016

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 4.1 raames määrati toetus Sentafarm OÜ-le traktori, esilaaduri ja niiduki ostuks kokku summas 26 560,00 eurot. Määratud toetus lubab vahetada välja vananenud tehnika.

Juuli 2015

Jõudsime juuli esimesel nädalal teha 663 heinapalli, siis algasid vihmad. Tagavaraks on Tundu küünis 600 mullust heinapalli.

Juuni 2015

Nuumpulle karjatame tänavu mitmes kohas et saada kiirem ja suurem juurdekasv. Liha jõuab müüki Liivimaa Lihaveise kaubamärgi all.

Mai 2015

Tänavune poegimisperiood hakkab lõppema. Juurde saime jälle üle 100 vasika. 40 lehmvasikat läheb müükihinnaga 750 eurot vasikas. Müügi tingimused on kirjas 2013.a. augusti uudistes. Osa vasikaid jääb oma karjade täienduseks.

Märts 2015

Pehme talv oli. Sööta kulus vähem. Silo jätkus ka ammlehmadele.

Veebruar 2015

2014.aasta majandusnäitajad olid positiivsed näitas majandustegevuse aruanne.

Detsember 2014

Viimased 6 nuumpulli läksid tapale. Karjade sorteerimised. Ostjad said kätte lehmvasikad.

November 2014

10 aastat farmi pidamist. 

August  2014

Nagu varasematel aastatel nii ka tänavu panime müüki 56 lehmvasikat. Kohe olid kohal ka ostjad ning praeguseks on 46 vasika eest tasutud käsiraha. Vasikad saavad ostjad kätte peale võõrutamist, hiljemalt 15. detsembriks.

Juuli 2014

Erakordselt jahedale ja vihmasele juunikuule järgnes väga palav ja kuiv juulikuu ilusate heinailmadega. varusime üle 2 600 heinapalli. Neist 2 000 on küünides.

Mai 2014

Järjekordne poegimisperiood (aprill-mai) on lõppemas, juurde saime üle 100 vasika. Ammlehmade karjadesse ( 3 ) lisandus 16 lehmikut.

Veebruar 2014 

Valmis 2013.aasta majandustegevuse aruanne. Farmi kümnes tegevusaasta oli edukas. Kokku oleme kümne aasta jooksul müügiks kasvatanud 522 veist, neist enamus viimaste aastate jooksul. Tänavu oleme müünud viimased 45 lehmvasikat, kokkulepped müügiks olid tehtud juba mullu sügisel. Praegu müügiks enam loomi ei ole.

Detsember 2013

2013.aastal müüsime 93 pead nii lihaks kui elusloomadeks. Kogu farmi tegevuse ajal oleme kõik lehmvasikad müünud elusloomadeks karjade täiendusteks ja uute karjade alustamiseks. Tänavu läksid kõik lehmvasikad uute farmide alustamiseks. 46 pullvasikat on nuumal ja müüme lihaks MTÜ Liivimaa Lihaveis kaudu järgmise aasta teisel poolel.

Oktoober 2013

Karjad on talveks valmis.  Talvesööta on piisavalt, heinapallid enamuses küünides. Ainult ühe karja heinapallid on osaliselt aunades. Esimesel võimalusel tuleb ka neile uus kerglaut koos heinaküüniga ehitada.

August 2013

Kuulutame välja võõrutatud lehm- ja pullvasikate müügi detsembris 2013. Puhtatõulised lehmvasikad sobivad hästi uute tootmiskarjade alustamiseks või olemasolevate lihaveiste karjade täiendamiseks. Tähelepanuks ostjatele: meie puhtatõulised ammlehmad ning sugupullid on Rootsi ja Sveitsi päritolu aga karjad  ei ole arvel Eesti jõudluskontrollis. Meil on tootmiskari ja sellest tulenevalt madalamad hinnad. Tänavu läheb müüki 50 lehmvasikat vanuses 6-7 kuud hinnaga 650 eurot ja 10 tiinestamata lehmmullikat vanuses 16-18 kuud hinnaga 800 eurot. Vajalik eellepingu sõlmimine ning käsiraha 100 eurot pea, tasumine.

Juuli 2013

Ajakirja Jamie Eesti väljanne käis külas. Ühes järgnevas numbris kirjutatakse  Sentafarmist, lihaveistest ja heast veiselihast.

Mai 2013

Poegimisperiood (aprill-mai) on lõppemas, juurde saime üle 100 vasika.

Aprill 2013

Järjekordne karm talv ei hakkagi lõppema. Aprilli algus talviselt lumine ja külm. Esimesed tänavused vasikad. Sööta, nii heina kui silo jätkub ja jääb ülegi. Heina kulus vähem tänu suurtele heinaküünidele. Varju all oli 1 600 heinapalli.

Jaanuar 2013

Valmis 2012.aasta majandustegevuse aruanne. Farmi üheksas tegevusaasta andis kasumit mis läheb eelkõige maade ostuks ja laenukoormuse vähendamiseks.

Detsember 2012

Aasta jooksul müüsime 125 veist nii lihaks kui elusloomadeks. Lihaks müüsime loomad MTÜ Liivimaa Lihaveis ja Nordic Beef OÜ kaudu.

September 2012

Valmis Hüti ammlehmade laut koos heinaküüni ja söödaplatsiga.

August 2012

Kanal 2 ja TV 3 tegid mitu kokasaadet veiselihast, taustaks Sentafarmi karjamaad ja veisekarjad.

Juuli 2012

Erakordselt vihmane heinaaeg. Ligi 70 ha niidetud heina jäi maha. See tähendab  vähem talvesööta ja nuumloomade kiiremat müüki.

Veebruar 2012

Valmis 2011.aasta majandustegevuse aruanne. Sentafarmi kaheksas tegevusaasta andis kasumit, mis läheb kõik ehitusteks ja tehnika soetamiseks.

 Jaanuar 2012

Valmistame ette pullmullikate müüki Türgimaale. Välja sai valitud 47 pead. Hind on hea, 2.70 eurot eluskaalu kilost.

Detsember 2011

Aasta jooksul müüsime 109 pead nii lihaks kui elusloomadeks. Saime 103 vasikat.

September 2011

Valmis sai Luustoja ammlehma laut koos küüni ja söödaplatsiga.

 Mai 2011

Alustasime Luustojale ammlehmade kerglauda koos söödahoidla ja jalutus-söötmisalaga ehitust. Maakonnaleht "Võrumaa Teataja" avaldas 10. mail esiküljel pika loo Sentafarmist. Müüme noorloomi nii lihaks kui elusloomadeks. Suur nõudlus on lehmmullikatele.

Oktoober 2010

22.oktoobril sõitsid 42 lehmmullikat Lätimaale. Loomade müük välismaale oli päris töömahukas. DNA analüüsid ja vet analüüsid. Aga nüüd on see läbi tehtud ja edaspidi märksa lihtsam.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Juuni 2010  

Alustasime suure 1000 heinapalli mahutava küüni ehitamist Tundule. Aastad on näidanud, et odavam tuleb korraliku küüni ehitamine kui heina hoidmine aunades. Aunades läheb raisku 10-20% hinnalist kuiva heina. Ometi tuleb heinapallid suvel-sügisel aunadesse vedada, sest et soojal talvel rikub pallide veoga põlde. Sentafarm laienes Antsla valda, Kikkaojale rajasime 40 ha suuruse karjakopli. Karjaaeda tuli teha 3 kilomeetrit. Suvel on seal 43 lehmmullikat ja 5 praak-ammlehma.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

       SENTAFARM OÜ  Mõniste vald, Võrumaa 66014   
Tagasi Prindi Soodne koduleht